(placeholder)

CENA:

od 01.01 do 31.05

od 01.06 do 30.09

(sezona wysoki)

od 01.10 do 31.12

kaucja

300 zł / doba

380 zł / doba

300 zł / doba

3000 zł

200 zł

WYPOSAŻENIE

MarcoPolo

tzw. długie weekendy i święta traktowane są jako "sezon wysoki" bez względu na datę


Zniżki

5% przy wynajmie powyżej 15 dni


Minimalny czas wynajmu w sezonie wysokim - 7 dni, w sezonie niskim - 3 dni.

Potwierdzeniem terminu wynajmu jest wpłata 20% zaliczki .

Wszelkie płatności następują przed datą wypożyczenia pojazdu.

Uzupełnienie do pełnej wysokości wartości wynajmu na 30 dni przed terminem odbioru, kaucja najpóźniej w dniu odbioru pojazdu.KAUCJA

Kaucja jest przeznaczona na pokrycie kosztów napraw i ubytków w wyposażeniu pojazdu nie objętych ubezpieczeniem. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu kempingowego w nie pogorszonym stanie, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu.


OPŁATA SERWISOWA OBEJMUJE


Jednorazowe wyposażenie pojazdu w pełną butlę gazu,  specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC.

Dezynfekcę, komplet prześcieradeł (podkładów) jednorazowych (włóknina / celuloza ) , szkolenieopłata serwisowa